Regjistrohu si:

Për Ne

Njoftohu me një djalë apo vajzë shqiptare !

Që nga tani, fillon Vendtakimi i parë online shqiptar që ju afron në tërë botën, kudo që të jeni, dhe që mundëson konkretisht të gjeni personin që ju e dëshironi ta takoni.

Albfriends është një konsortium ndërshqiptar mes Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës lindore, Malit të Zi dhe Diasporës së numërt shqiptare (Zvicër, Gjermani, Austri, Itali, Beneluks, Francë, Vende Nordike, SHBA, Kanada, Australi) me qëllim që të ju mundësojë të rriturve, gra dhe burra, të lidhen mes tyre, qoftë thjesht për tu njoftuar apo edhe pse jo për ta lidhur fatin e tyre.


Qëllimi

Qëllimi i kësaj platforme profesionale është pikërisht ta lehtësojë lidhjen mes personave, qofshin ata të rinj apo më të pjekur, në respekt të përpiktë të sferës private sipas standardeve ndërkombëtare..

Filozofia 

Albfriends është një urëlidhje serioze në shërbim tuajin, që ju mundëson të njoftoheni me një djalë apo një vajzë shqiptare nga vendlindja apo nga diaspora. Opsionet e kërkimit që ju mundëson Albfriends.com janë të numërta, sikurse për nga profili i personit që ju ëndërroni ta njoftoni apo vendi i prejardhjes apo në vendin ku ju jetoni.

.

 

 

 

×
×
×